Niewykonanie targetu sprzedażowego jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Przyczyną zwolnienia z pracy może być nieosiąganie przez pracownika zakładanych wyników, to oczywista oczywistość. Czy jednak pracownik może dostać wypowiedzenie za niewykonanie targetu sprzedażowego, jeśli pracodawca podwyższył mu cel wbrew rynkowej logice? Czy podstawą wypowiedzenia może być brak realizacji celów kwartalnych, które zostały określone dopiero w późniejszym okresie? (wyrok SR w Krośnie z 20 lutego … Czytaj dalej

Czy umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę przekłada się na wysokość odszkodowania za jej bezprawne rozwiązanie?

Czy umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę — sytuacja, w której pracodawca i pracownik „na sztywno” wpisują okres dłuższy niż kodeksowy — będzie oznaczała, że w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem tego terminu pracownikowi przysługuje wyższe odszkodowanie? wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r. (III PK 150/18) Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia oraz odszkodowanie … Czytaj dalej

Czy bezprawne zwolnienie pracownika może stanowić delikt cywilny?

Poniedziałek tradycyjnie zaczynamy od prawa pracy, a zatem: czy możliwa jest odpowiedzialność deliktowa za bezprawne zwolnienie pracownika? Czy jednak kodeks pracy wyczerpująco reguluje wysokość odszkodowania należnego pracownikowi po uznaniu wypowiedzenia za niezgodne z przepisami? Czy dopuszczalny jest zbieg podstaw odpowiedzialności w przypadku sporów pracowniczych? wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2018 r. (III PK 18/17) … Czytaj dalej

Czy można odmówić przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego prezesa — tylko dlatego, że spółka musiałaby mu wypłacić 4 mln złotych?

Czy prezes zarządu spółki, z którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę po odwołaniu z funkcji, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednim stanowisku? A przy okazji kilkumilionowego wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy? Prezes, który jest już w okresie przedemerytalnym? wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. (II PK 237/16) … Czytaj dalej

Czy pracownik dyscyplinarnie zwolniony w okresie wypowiedzenia może żądać dwóch odszkodowań?

Czy dopuszczalne jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia umowy? Czy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia oraz bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik może żądać dwóch odszkodowań? wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2018 r. (I PK 3/17) W razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów, a następnie … Czytaj dalej