Sędzia z kredytem walutowym w pozwanym banku nie podlega wyłączeniu od orzekania

Wyeliminowanie abuzywnych klauzul walutowych

Czy sędzia, który sam ma frankowy kredyt w banku, którego sprawę rozpoznaje, podlega wyłączeniu od orzekania, ponieważ może być osobiście zainteresowany wydaniem wyroku, który w dłuższej perspektywie może być dlań korzystny? Czy jednak nie każdy sędzia ma możliwość „zaszczepienia” swoich poglądów w judykaturze, zatem hipotetyczny związek między sprawą zawisłą a potencjalną sprawą sędziego to za mało? uchwała … Dowiedz się więcej

Sędzia SN nie może orzekać w sprawie kredytowej dotyczącej banku, w którym sam jest zadłużony

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o tym, że zaciągnięty przez sędziego SN kredyt walutowy w banku będącym stroną prowadzonego postępowania uzasadnia wyłączenie go od rozpoznania tej sprawy — ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że kształtując linię orzeczniczą będzie pamiętał o swoich własnych interesach (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 maja 2022 r., … Dowiedz się więcej

Czy sędzia, który ma kredyt w CHF, może orzekać w sprawie o nieważność kredytu walutowego „swojego” banku?

Krótko i na temat, ale przyznam, że dziwię się, że takie wątpliwości pojawiły się dopiero teraz: do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie o możliwość wyłączenia sędziego, który zaciągnął kredyt walutowy w CHF, od orzekania w sprawie o nieważność kredytu walutowego. Sprawie nadano sygnaturę III CZP 79/21, zaś przedstawione zagadnienie prawne brzmi następująco: 1. Czy stanowi podstawę … Dowiedz się więcej

Wyłączenie sędziego, który świadczył pomoc prawną stronie

Informacyjnie: Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2015 r. zajął się ciekawym pytaniem dotyczącym zakresu wyłączenia sędziego ze względu na wcześniejsze świadczenie pomocy prawnej stronie postępowania (III CZP 10/15). Teza uchwały brzmi: ​Sędzia jest wyłączony z mocy ustawy tylko w sprawach, w których — będąc radcą prawnym — świadczył pomoc prawną stronie (art. 48 … Dowiedz się więcej