Niszczenie znaków geodezyjnych (art. 48 pgik)

naruszenie praw współautora wycofanie nakładu

A skoro w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629), to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno wykroczenie — niszczenie znaków geodezyjnych (art. 48 pgik). Zgodnie z ustawową definicją znak geodezyjny to znak z trwałego materiału, określający położenie punktów osnowy geodezyjnej (art. 2 pkt 5 pgik). Osnową geodezyjną … Dowiedz się więcej