Czy miarkowanie kary umownej wymaga żądania strony — czy sąd może obniżyć jej wysokość z urzędu?

Czy sąd może obniżyć wysokość kary umownej, bo tak mu wychodzi ze sprawy? Czy jednak warunkiem miarkowania kary umownej jest żądanie dłużnika — który powinien wiedzieć i powiedzieć czego i dlaczego się domaga od wierzyciela? wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2022 r. (II CSKP 578/22)Żądanie miarkowania kary umownej musi dać się jednoznacznie odczytać z treści oświadczeń procesowych … Dowiedz się więcej

Czy kara umowna za zerwanie umowy najmu jest sprzeczna z prawem?

Czy zastrzeżona kara umowna za zerwanie umowy najmu? Czy jednak taka klauzula oznacza niedopuszczalne ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy ciągłej? wyrok Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2022 r. (II CSKP 390/22)Zastrzeżenie obowiązku zapłaty — przez każdą ze stron — uzgodnionej sumy pieniężnej na wypadek wypowiedzenia umowy najmu przed upływem oznaczonego terminu nie ogranicza prawa do … Dowiedz się więcej

Rażąco zawyżona cena sprzedaży używanego auta oznacza nieważność całej umowy

Czy sprzedający na raty, lecz z zastrzeżeniem własności sprzedawanej rzeczy, może wypowiedzieć umowę sprzedaży ze względu na nieterminowe płatności — nadal domagając się pozostałej części należności? Czy rażąco zawyżona cena sprzedaży używanego auta może być interpretowana jako naruszenie zasad współżycia społecznego, czego skutkiem będzie stwierdzenie nieważności całej umowy — czy jednak widziały gały, co brały? … Dowiedz się więcej

Można zastrzec karę umowną jako procent wynagrodzenia — bez limitu kwotowego i czasowego

Czy zastrzeżona w umowie kara umowna jako procent wynagrodzenia dłużnika za każdy dzień zwłoki — bez górnego limitu kwotowego, bez określenia terminu, po którym kara przestaje być naliczana — jest ważna? Czy jednak oznacza to zastrzeżenie kary umownej bez określenia sumy, zaś taka klauzula jest sprzeczna nawet z zasadą swobody umów? uchwała Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej nie odnosi się do podmiotu, który działalności nie prowadzi

Czy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej dotyczy każdego podmiotu, z którego PKD wynika, iż jest konkurencją dla pracodawcy? Czy jednak, skoro chodzi o zakaz „prowadzenia działalności”, nie będzie nim status wspólnika czy członka zarządu w spółce istniejącej tylko formalnie — lecz działalności gospodarczej nie prowadzącej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2021 r., VI … Dowiedz się więcej