Ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt)

Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia symbole Narodu i Państwa Polskiego łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Godło, barwy i hymn zawsze wyrażały miłość Polaków do Ojczyzny, dążenie do niepodległości Państwa oraz do zapewnienia Narodowi i Państwu Polskiemu godnego miejsca wśród innych narodów i państw. (z preambuły) Polska rośnie w siłę, rząd … Dowiedz się więcej

Czy przekręcanie tekstu hymnu jest karalne?

mazurek kapeli wyrok sn

Czy z przepisów o ochronie symboliki narodowej można wywieść wniosek, iż każda trawestacja słów hymnu Polski będzie penalizowana — czy jednak „Mazurek Kapeli” może podlegać ocenie jako działanie w granicach wolności wypowiedzi? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2019 r., II KK 381/18). Orzeczenie dotyczyło Jasia Kapeli prawomocnie uznanego winnym wykroczenia polegającego naruszenia przepisów ustawy … Dowiedz się więcej

Dlaczego przerabianie tekstu hymnu jest zabronione? („Mazurek Kapeli” w orzecznictwie)

przerabianie tekstu hymnu

Dziś taki dzień, że czas na podniosłe i ważkie pytania, a mianowicie: dlaczego przerabianie tekstu hymnu jest zabronione? — i dlaczego nikt nie ściga sprawców parających się poprzerabianą Biało-Czerwoną i wykoślawionym herbem (dla niepoznaki zwanym godłem)? (wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie „Mazurka Kapeli” z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II W 305/16). Orzeczenie … Dowiedz się więcej

Oto w jaki sposób Bronisław Komorowski został uniewinniony — przez sam Sąd Najwyższy — od zarzutu lekceważenia Narodu Polskiego

Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje dowodów, że w sądach diabeł w komżę się przebrał i ogonem na mszę dzwoni, ręka rękę myje, a kruk krukowi oka nie wykole — i o to właśnie chodzi, żeby utrzymać status quo — warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z wynikami mojego śledztwa dziennikarskiego. Oto w jaki sposób Bronisław … Dowiedz się więcej

Godło Polski na koszulce sportowca (art. 3a ustawy o godle RP)

zakaz organizowania zawodów biegach jeździe rowerze

Ciągnąc jeszcze przez moment tekstu jednolitego ustawy o godle (por. rozważania o karalności bezprawnego wyrabiania pieczątki urzędowej) — skoro już za 4 tygodnie start jednej z najnudniejszych imprez sportowych — postanowiłem poświęcić trzy akapity ustawowemu obowiązkowi umieszczania godła RP na strojach sportowców. Chodzi oczywiście art. 3a ustawy o godle, który został dodany nowelizacją z 2012 r. — … Dowiedz się więcej