Konsument może żądać wydania przez bank kopii umowy kredytowej, która jest mu niezbędna do określenia wysokości roszczeń (TSUE)

Czy kredytobiorcy, który jest przekonany, że po spłacie bank jest mu coś dłużny, przysługuje żądanie wydania kopii umowy kredytu konsumenckiego i innych dokumentów pozwalających określić wysokość ewentualnego roszczenia? Czy jednak każdy pozywa jak uważa, więc jak nie uważał i dokument zgubił, to ma problem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 października 2023 r. (C-326/22)Konsument może wymagać od … Dowiedz się więcej

Cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi wobec banku — za 10% wartości — nie narusza zasad współżycia społecznego

Czy konsument może skutecznie przenieść swoje roszczenia wynikające z umowy zawartej z bankiem na podmiot profesjonalnie dochodzący należności? Czy dopuszczalne jest umowne ograniczenie cesji, czy jednak taki zakaz może być traktowany jako klauzula abuzywna? Czy cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi może być podważona ze względu na niską cenę uzyskaną przez sprzedającego? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego oznacza obowiązek częściowego zwrotu prowizji za jego udzielenie

Konsument ma ustawowe prawo przedterminowej spłaty (lub nadpłaty) zaciągniętego kredytu — bez konieczności pytania lub uzyskania zgody kredytodawcy, to oczywista oczywistość. Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oznacza obowiązek proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu, to też jasne. Czy jednak obejmuje to także zwrot prowizji za udzielenie kredytu? A może pobrana jednorazowo prowizja nie jest kosztem „dotyczącym okresu” … Dowiedz się więcej

Po wcześniejszej spłacie kredytu konsument ma prawo także do zwrotu prowizji za jego udzielenie (III CZP 45/19)

Krótko i na temat: w podjętej kilka dni temu uchwale SN przypomniał, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego konsument ma prawo do obniżenia całkowitego kosztu kredytu — w tym także do proporcjonalnego zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 45/19)​Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy … Dowiedz się więcej

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza, że bank musi zwrócić także prowizję (C‑383/18)

przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego oznacza, że kredytodawca musi zwrócić kredytobiorcy także prowizję za jego udzielenie — taki (chyba całkiem oczywisty) wniosek wynika z wczorajszego wyroku TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 11 września 2019 r. w sprawie Lexitor sp. z o.o. vs. SKOK im. Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (C‑383/18) [Dyrektywę 2008/48/WE] w sprawie … Dowiedz się więcej