Sprzedaż oryginalnych i legalnych testerów perfum — oznaczonych jako 'not for sale’ — może naruszać prawa do znaków towarowych

Podmiot uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać innym firmom sprzedaży produktów, które zostały legalnie, za jego zgodą i wiedzą, wprowadzone na rynek (stąd też sprzedając piwo Żywiec nie muszę prosić się browaru żywieckiego o zgodę na nazwę tego napoju na szyldzie). Jak jednak traktować sprzedaż produktów, które z założenia nie były przeznaczone do sprzedaży? Czy zatem sprzedaż testerów perfum … Dowiedz się więcej

Czy performans artystyczny to utwór — i czy „sztuka zawłaszczania” oznacza, że zawłaszczanie jest procesem twórczym?

Czy wykorzystanie cudzej twórczości w sposób sprzeczny z intencją autora może być potraktowane jako bezprawne zawłaszczenie utworu? Czy jako utwór może być traktowany performans artystyczny — czy na to miano zasługuje tylko fotografia dokumentująca działania twórcy? Czy zatem przetworzenie jednego kadru dokumentującego działania artystyczne może prowadzić do naruszenia autorskich praw osobistych? I, wcale nie na marginesie: czy … Dowiedz się więcej

Potajemne nagrywanie i upublicznienie nazistowskich tyrad to nie naruszenie dóbr osobistych, lecz uzasadniona reakcja obronna

Czy potajemne nagrywanie wypowiedzi pracodawcy, który lży i wyszydza Polaków, wygłasza nazistowskie tyrady, może naruszać prywatność nagrywanej osoby? Czy jednak rozmowy przełożonego z pracownikami co do zasady nie są zaliczane do sfery prywatnej, a wygadujący bezprawne głupoty nie może domagać się ochrony prawnej? I, wcale nie na marginesie: czy głos człowieka może być traktowany jako dobro … Dowiedz się więcej

Czy członek organu stowarzyszenia może osobiście odpowiadać za to, co naopowiadał w imieniu swej organizacji?

Czy osoba fizyczna sprawująca funkcję w zarządzie osoby prawnej może ponosić osobistą odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, którego dopuścił się sprawując mandat? Czy jednak w takim przypadku wyłączną odpowiedzialność powinna ponosić kierowana przezeń organizacja? wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2022 r. (II CSKP 246/22)1. Działanie w charakterze piastuna organu osoby prawnej nie zwalnia osób fizycznych od osobistej … Dowiedz się więcej

Czy miarkowanie kary umownej wymaga żądania strony — czy sąd może obniżyć jej wysokość z urzędu?

Czy sąd może obniżyć wysokość kary umownej, bo tak mu wychodzi ze sprawy? Czy jednak warunkiem miarkowania kary umownej jest żądanie dłużnika — który powinien wiedzieć i powiedzieć czego i dlaczego się domaga od wierzyciela? wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2022 r. (II CSKP 578/22)Żądanie miarkowania kary umownej musi dać się jednoznacznie odczytać z treści oświadczeń procesowych … Dowiedz się więcej