Pies cały dzień na balkonie? To znęcanie się nad zwierzęciem!

Czy sytuacja, że pies spędza cały dzień na balkonie, niezależnie od auty — jak leje, to mu mokro, jak praży słońce, to mu gorąco — może być kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzęciem? Czy jednak liczy się, że psu nic się nie stało — nie zachorował, nie umarł, a na balkonie po prostu lubił siedzieć? (nieprawomocny wyrok WSA … Dowiedz się więcej

Odebranych interwencyjnie zwierząt nie można przekazać — ot tak sobie — wolontariuszom

Przekazanie wolontariuszom odebranych zwierząt

Czasowo odebranymi w trybie interwencyjnym zwierzętami ktoś musi się zaopiekować, to oczywista oczywistość. Z niedawnego wyroku NSA wynika, że niedopuszczalna jest często stosowana praktyka, kiedy organizacja społeczna powierza zwierzaki „swoim” wolontariuszom — a to dlatego, że co do zasady zwierzęta powinny trafić do schroniska, natomiast przekazanie odebranych zwierząt wolontariuszom jest wyjątkiem od reguły. wyrok Naczelnego … Dowiedz się więcej

Jak rozumieć winę umyślną w zamiarze bezpośrednim przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami?

wina umyślna zamiar bezpośredni znęcanie zwierzętami

Oczywistą oczywistością jest, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami wymaga wykazania po stronie sprawcy winy umyślnej i zamiaru bezpośredniego. Czy to jednak oznacza, że człowiek musi zamierzać umyślnie sprawić zwierzęciu ból i cierpienie, żeby ponieść odpowiedzialność karną? Czy jednak wystarczy, by umyślne i celowe było podjęcie działań, wskutek których zwierzę odczuwa ból i cierpienie? I … Dowiedz się więcej

Bezwzględnie obowiązkowa „smycz lub kaganiec” to nadmierne ograniczenie praw właścicieli psów

podwyższenie kwot mandatów wykroczenia

Czy gmina może nakazać prowadzenie wszystkich psów na wszystkich terenach ogólnodostępnych na smyczy lub w kagańcu? Czy jednak obowiązek taki może stanowić nadmierne ograniczenie praw właścicieli psów, a przy okazji prowadzić do niehumanitarnego traktowania zwierzęcia? wyrok WSA w Krakowie z 6 listopada 2019 r. (II SA/Kr 864/19) Naruszenie zasady proporcjonalności w ograniczaniu praw jednostki, także … Dowiedz się więcej

Czy gmina może nałożyć bezwzględny obowiązek prowadzenia psa na smyczy (i w kagańcu)?

czasowe odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy gminie wolno wprowadzić bezwzględny obowiązek prowadzenia każdego psa na smyczy, a psów ras agresywnych dodatkowo w kagańcu? Czy jednak obostrzenia podyktowane realizacją tak ważkich celów — jak porządek i bezpieczeństwo ludzi — muszą mieć na uwadze zdrowy rozsądek i inne przepisy prawa? nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku … Dowiedz się więcej