Czy numer rejestracyjny auta to dane osobowe?

Czy osoba zainteresowana losem zawiadomienia o wykroczeniu drogowym może domagać się udzielenia informacji o krokach podjętych wobec jego sprawcy? Czy organ powinien odmówić udostępnienia takiej informacji, a to ze względu na ochronę prywatności właściciela auta — bo skoro zawiadamiający widział tablice rejestracyjne, to może sobie łatwo ustalić jego tożsamość? Czy jednak numer rejestracyjny pojazdu nie … Dowiedz się więcej

Czy organizacja „wyborów kopertowych” mogła uzasadnić udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL?

A skoro już za kilka dni kolejne wybory, dziś czas na kilka akapitów o tym, że pamiętne udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL było nielegalne — bo organizacja wyborów kopertowych i tak była już niemożliwa (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2024 r., II OSK 1630/21). Sprawa dotyczyła skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na udostępnienie Poczcie … Dowiedz się więcej

Czy odmowa wydania dowodu osobistego ze względu na brak złożenia odcisków palców powinna mieć formę decyzji administracyjnej?

Załóżmy, że obywatel chce dostać dowód osobisty (chce czy nie chce: posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe, a jego brak penalizowany), ale nie zamierza złożyć odcisków palców. Biorąc pod uwagę obowiązujące prawodawstwo urząd powinien w takim przypadku odmówić jego wydania. Tu jednak rodzi się kluczowe pytanie: czy odmowa wydania dowodu osobistego powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej? … Dowiedz się więcej

Czy publikacja wyników plebiscytu na najgorszego urzędnika w mieście może stanowić bezprawne naruszenie dóbr osobistych?

A skoro na horyzoncie czają się wybory samorządowe, więc tu i ówdzie będzie się działo, dziś czas na kilka akapitów o tym, że konkurs na najgorszego urzędnika w mieście to może i przejaw dozwolonej krytyki osób zajmujących stanowiska publiczne — ale publikacja złośliwego komentarza do wyników musi wynikać z czegoś więcej, niż gra polityczna (wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Czy ujawnienie danych strony w opublikowanym wyroku narusza prawo do prywatności?

Czy przypadkowe ujawnienie danych osobowych strony w opublikowanym w bazie orzeczeń wyroku może być traktowane jako naruszenie prawa do prywatności i skutkować zasądzeniem zadośćuczynienia? Czy jednak brak anonimizacji orzeczenia nie jest działaniem bezprawnym? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 czerwca 2023 r. (I ACa 352/23)1. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może stanowić podstawę odpowiedzialności … Dowiedz się więcej