Brak daty testamentu własnoręcznego może skutkować nieważnością ostatniej woli

Kontynuując jeszcze przez moment sagę poświęconą papierom i podpisom na papierach dziś czas na kilka zdań o tym, że jak na dokumencie ma być wpisana data, to czasem bez tej informacji nie poradzisz — nawet jeśli przepis przewiduje, że czasem coś poradzić można. postanowienie Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 r. (II CSKP 509/22)Brak daty sporządzenia testamentu własnoręcznego … Dowiedz się więcej

Skarga kasacyjna w sprawie dotyczącej współwłasności grobu nie przysługuje

brak zgody przeniesienie grobu

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o tym, że jeśli współuprawnieni do grobu nie potrafią się porozumieć na gruncie wykonywania swych praw rzeczowych, to jest to sprawa o zarządzanie współwłasnością — a więc skarga kasacyjna od orzeczenia wydanego w postępowaniu nieprocesowym nie przysługuje. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lutego 2022 r. (I CSK 1614/22)1) Zgodnie … Dowiedz się więcej

Ustawowy przedstawiciel nie może reprezentować osoby chorej psychicznie w sprawie przymusowej hospitalizacji

Czy opiekun prawny może reprezentować przed sądem osobę ubezwłasnowolnioną w sprawie dotyczącej przymusowej hospitalizacji? Czy jednak reprezentacja chorego psychicznie przez jej przedstawiciela ustawowego jest niedopuszczalna, zatem skarga kasacyjna wniesiona przez opiekuna w imieniu osoby chorej podlega odrzuceniu? postanowienie Sądu Najwyższego z 21 października 2021 r. (I CSKP 465/21)W sprawach dotyczących przyjęcia osoby chorej psychicznie do … Dowiedz się więcej

Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów (uchwała SN III CZP 21/15)

Sierpień, upał… ale w Sądzie Najwyższym pracują. Dowodem tego niechaj będzie wczorajsza uchwała 7 sędziów SN w sprawie dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r. (III CZP 21/15): ​W sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Uchwałę wydano … Dowiedz się więcej