Kontrmanifestacja to forma wyrażania poglądów — a nie zakłócenie zgromadzenia

A skoro wczoraj było o tym, że MON chce zakazać noszenia biało-czerwonych naszywek (bo antyszczepionkowcy), dziś czas na kilka zdań o tym, że SN stwierdził, że kontrmanifestacja to też forma wyrażania poglądów, przeto kontrmanifestant nie może być traktowany jako sprawca wykroczenia wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2021 r. (II KK 432/20)Sprawy dotyczące realizacji wolności i praw obywatelskich, … Czytaj dalej

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym — w Warszawie, 11 listopada 2019 r.

posiadanie broni palnej alarmowej

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt rozporządzenia MSWiA przewidujący czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym — w Warszawie, w dniu 11 listopada 2019 r. W myśl uzasadnienia projektu planowany zakaz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także innych … Czytaj dalej

Jaki jest termin przedawnienia za niesłuszne zatrzymanie w sprawie o wykroczenie — jeśli sprawca wykroczenia nie popełnił?

Czy policja może zatrzymywać kontr-manifestantów protestujących przeciwko niektórym hasłom Marszu Niepodległości? Czy podstawą zatrzymania może być fakt, iż rzekomo popełniono wykroczenie? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń za niesłuszne zatrzymanie w sprawie o wykroczenie — którego nie było? nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego z 7 grudnia 2018 r., sygn. akt XII Ko 31/18). To kolejne orzeczenie w … Czytaj dalej

Kontrmanifestantowi niesłusznie zatrzymanemu podczas Marszu Niepodległości należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie niesłuszne zatrzymanie manifestacji

Od Święta 12 Listopada minął już przeszło miesiąc, emocje nieco przygasły, co jednak nie oznacza, że nie można wspomnieć o sprawach ważnych i ważniejszych — na przykład o tym czy kontr-manifestant prewencyjnie zatrzymany na trasie przemarszu legalnej manifestacji może liczyć na zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie podczas manifestacji — czy jednak policja może swobodnie zgarniać jak … Czytaj dalej

Oto w jaki sposób Bronisław Komorowski został uniewinniony — przez sam Sąd Najwyższy — od zarzutu lekceważenia Narodu Polskiego

Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje dowodów, że w sądach diabeł w komżę się przebrał i ogonem na mszę dzwoni, ręka rękę myje, a kruk krukowi oka nie wykole — i o to właśnie chodzi, żeby utrzymać status quo — warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z wynikami mojego śledztwa dziennikarskiego. Oto w jaki sposób Bronisław … Czytaj dalej