Dlaczego SN uniewinnił działaczy „Centrolewu” skazanych w procesie brzeskim?

Czy prowadzenie działalności politycznej zmierzającej do zmiany władzy może być uznana za spiskowanie? Czy zamiar wygrania wyborów parlamentarnych to planowanie zamachu stanu? Czy inaczej widzimy te sprawy dziś, a inaczej można było widzieć w okresie II RP? Dlaczego zatem SN zdecydował się na uniewinnienie działaczy „Centrolewu” skazanych w procesie brzeskim? wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja … Dowiedz się więcej

Czy wystarczy, że prokurator nazwie apelację „na niekorzyść”, żeby była ona na niekorzyść?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy gołosłowne nazwanie apelacji prokuratora „na niekorzyść” oznacza, że brak apelacji na niekorzyść oskarżonego? Czy taki błąd można naprawić w kasacji? Czy Prokurator Generalny może wnieść kasację ograniczając się do wskazania podstawy prawnej — nie argumentując zarzutów? postanowienie Sądu Najwyższego z 12 marca 2018 r. (II KK 361/17) … Dowiedz się więcej

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżonego na rozprawie nie zawsze wymaga zaświadczenia od lekarza sądowego

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy usprawiedliwienie nieobecności oskarżonego na rozprawie zawsze wymaga zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, czy jednak sąd powinien wziąć pod uwagę także inne okoliczności uzasadniające brak stawiennictwa strony? (wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., V KK 483/18). Orzeczenie wydano w sprawie mężczyzny skazanego przez sąd I instancji … Dowiedz się więcej

Czy kasacja narusza prezydenckie prawo stosowania aktu łaski (K 8/17)

kasacja narusza akt łaski

Trzecim z kolei podaniem polityków PiS do Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie uchwały SN w sprawie bezskuteczności ułaskawienia osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem (I KZP 4/17) jest wniosek Prokuratora Generalnego, którego zdaniem przepisy o kasacji mogą kolidować z prezydencką prerogatywą stosowania prawa łaski. Sprawa ma w Trybunale Konstytucyjnym sygnaturę K 8/17, zaś wniosek Zbigniewa Ziobro (w uproszczeniu) prezentuje się … Dowiedz się więcej