Bezskuteczność darowizny dokonanej w celu pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska)

Czy matka, która miała rozliczyć się z mieszkania spółdzielczego z byłym mężem, ale darowała je córce — i nie ma innego majątku, z którego ex-mąż mógłby się zaspokoić — działała w celu pokrzywdzenia wierzyciela? Czy w takim przypadku wierzyciel może próbować podważać taką czynność w drodze skargi pauliańskiej? Czy sąd może w takim przypadku orzec … Dowiedz się więcej

Czy domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego obejmuje także treść oświadczeń woli stron aktu notarialnego?

Czy podważenie aktu notarialnego w sprawie ze skargi pauliańskiej wymaga, by powód udowodnił, że jego oświadczenie jest nieprawdziwe — czy jednak skoro domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego obejmuje tylko to co zostało w nim „urzędowo zaświadczone”, dotyczy tylko i wyłącznie oświadczenia organu sporządzającego ów dokument? wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2019 r. (II CSK 341/18) … Dowiedz się więcej

Actio pauliana a sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką na rzecz wierzyciela uprzywilejowanego

A jeśli już mieszkanie uda się wybudować bez wad, warto przejść od razu do jednego z ostatnich etapów — czyli sprzedaży nieruchomości oraz ryzyka zakwalifikowania takiej czynności jako dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (gdzie dłużnikiem jest dotychczasowy właściciel lokalu). Dziś zatem podchwytliwe pytanie: czy uprawnienia wierzyciela wynikające z konstrukcji actio pauliana są w jakiś sposób uszczuplone … Dowiedz się więcej