Czy stosunek pracy pracownicy, która obniżyła wymiar czasu pracy (w miejsce urlopu wychowawczego) podlega szczególnej ochronie?

Czy ochrona pracownicy, która skorzystała z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy — i której nie można wówczas zwolnić z pracy — oznacza, że w przypadku przywrócenia do pracy należy się jej wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy? Czy jednak stosunek pracy pracownicy na 7/8 przysłowiowych etatu nie podlega szczególnej ochronie? wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Awizowanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jego doręczenia

Aż dziw, że takie sprawy jeszcze trafiają do sądów: czy dzień awizacji pisma rozwiązującego umowę o pracę jest dniem jego doręczenia pracownikowi — czy też oświadczenie woli jest skutecznie złożone z upływem terminu odbioru korespondencji? wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2017 r. (II PK 178/16) Data pozostawienia przez kuriera w miejscu zamieszkania pracownika powiadomienia … Czytaj dalej

Świadczenie rehabilitacyjne także dla tych, którzy rokują poprawę w okresie dłuższym niż 1 rok (uchwała SN III UZP 16/15)

A skoro niedawno było o tym jak obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę potrafią prowadzić do błędów i wypaczeń, to nie sposób nie odnieść się do świeżutkiej uchwały SN, w której poruszono ciekawy problem — czy na świadczenie rehabilitacyjne może liczyć tylko ten pracownik, którego stan zdrowia rokuje poprawę w ciągu kolejnych 12 miesięcy — … Czytaj dalej

Nieświadczenie pracy przez zawieszonego pracownika nie jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (uchwała SN III PZP 7/15)

Kilka tygodni temu sygnalizowałem, że do Sądu Najwyższego trafiło pytanie dotyczące możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 53 par. 1 pkt 2 kp) z pracownikiem, który został zawieszony w czynnościach służbowych (art. 276 kpk). 10 grudnia 2015 r. uchwała została podjęta. uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (III PZP 7/15) Nieświadczenie przez … Czytaj dalej

Zawieszenie w czynnościach służbowych a rozwiązanie umowy w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (III PZP 7/15)

Do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie dotyczące uprawnienia do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 53 par. 1 pkt 2 kp) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej zawieszeniem w czynnościach służbowych na okres przekraczający jeden miesiąc. Otóż w sprawie, która ma sygnaturę III PZP 7/15 Sąd Najwyższy będzie musiał się zmierzyć z następującym pytaniem: … Czytaj dalej