Czy kupujący używane auto od osoby nieuprawnionej może się powołać na wadę prawną sprzedanej rzeczy?

Czy osoba nieświadomie kupująca skradziony samochód może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi i odstąpić od umowy sprzedaży? Czy jednak nabycie w dobrej wierze rzeczy od osoby nieuprawnionej jest skuteczne, a więc nie może być traktowane jako wada prawna — bo niewątpliwy właściciel jest w prawie? wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2023 r. (II … Dowiedz się więcej

Czy Skarb Państwa, który sprzedał akcje prywatyzowanej spółki, może odpowiadać za wady fizyczne przedsiębiorstwa tej spółki?

A skoro dziś Barbórka, to czas na kilka akapitów o tym czy dopuszczalne jest powołanie się na uprawnienia wynikające z rękojmi z tytułu wad przedsiębiorstwa, jeśli przedmiotem sprzedaży były akcje spółki, która jest właścicielem tego przedsiębiorstwa? wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2018 r. (I CSK 157/17) Przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy za wady … Dowiedz się więcej