Akt łaski wobec osoby niekaranej jest bezskuteczny procesowo (uchwała SN I KZP 4/17)

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że prezydent jest uprawniony do zastosowania prawa łaski wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych za popełnione przestępstwo — zaś przedwczesne ułaskawienie jest bezskuteczne procesowo. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja 2017 r. (​I KZP 4/17) I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej … Czytaj dalej

Ułaskawienie osoby niekaranej

A skoro jutro Sąd Najwyższy ma rozpoznać kasacje ws. byłych szefów CBA (w tym ministra Mariusza Kamińskiego, II KK 313/16) — dziś parę akapitów o tym czy możliwe jest ułaskawienie osoby niekaranej? Brzmi jak paradoks, ale świat — w tym także orzecznictwo Sądu Najwyższego — składa się także z paradoksów. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia … Czytaj dalej

Powiedział co wiedział #35 — „Decyzję Pana Prezydenta traktuję jak symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu” (Mariusz Kamiński, po tym jak łaska prezydencka go nawiedziła)

„Decyzję Pana Prezydenta traktuję jak symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu” — minister Mariusz Kamiński, ex-szef CBA, w nawiązaniu do aktu łaski prezydenckiej Wychodzi na to, że rację mieli ci złośliwcy, którzy mówili, że prezydent Andrzej Duda wierny będzie swoim ideałom — albo przynajmniej kolegom — chyba mieli rację: ułaskawienie Mariusza … Czytaj dalej