Jak liczyć termin dyscyplinarnego zwolnienia w przypadku trwałego naruszenia obowiązków pracowniczych?

Ustawa antykorupcyjna zakazuje niektórym urzędnikom prowadzenia działalności gospodarczej, to oczywista oczywistość. Czy w takim przypadku wystarczające jest zawieszenie działalności, czy jednak konieczne jest zamknięcie firmy? I, wcale nie na marginesie: czy ciągłe i trwałe ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w każdym czasie — czy jest ograniczony limitem 30 … Dowiedz się więcej

Czy powołanie się na szczególną ochronę stosunku pracy można traktować jako nadużycie prawa podmiotowego?

Pracownikowi przysługuje, w ostatnich czterech latach przed osiągnięciem wieku emerytalnego, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zdarza się niekiedy, iż zatrudniony powołuje się na tę zasadę w sytuacji, której nie sposób przykładać do „normalnego rozumienia” reguł prawa pracy. Czy zatem nadużycie szczególnej ochrony stosunku pracy można postrzegać jako nadużycie prawa podmiotowego lub zasady współżycia społecznego? Czy w … Dowiedz się więcej

Czy urzędnik samorządowy może dostać dyscyplinarkę za samo podejrzenie stronniczości?

Czy ważny urzędnik samorządowy może świadczyć pracę na rzecz podmiotów, których działalność jest zależna od wydawanych przezeń decyzji — czy jest to podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia? A czy przed dyscyplinarką może chronić specjalnie na tę okazję założony (razem z rodziną i znajomymi) związek zawodowy? (wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 2018 r., III PK 107/17). … Dowiedz się więcej

Czy stosunek pracy pracownicy, która obniżyła wymiar czasu pracy (w miejsce urlopu wychowawczego) podlega szczególnej ochronie?

Czy ochrona pracownicy, która skorzystała z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy — i której nie można wówczas zwolnić z pracy — oznacza, że w przypadku przywrócenia do pracy należy się jej wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy? Czy jednak stosunek pracy pracownicy na 7/8 przysłowiowych etatu nie podlega szczególnej ochronie? wyrok Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Czy przywrócony do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia jeśli umowa została po kilku dniach rozwiązana?

Czy pracownik przywrócony do pracy, który najpierw dostał emeryturę, a po powrocie nie przepracował ani dnia i rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia? Czy takie działanie może być uznane za pozorne — a zatem stanowi nadużycie prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2018 r. … Dowiedz się więcej