Czy urzędnik samorządowy może dostać dyscyplinarkę za samo podejrzenie stronniczości?

Czy ważny urzędnik samorządowy może świadczyć pracę na rzecz podmiotów, których działalność jest zależna od wydawanych przezeń decyzji — czy jest to podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia? A czy przed dyscyplinarką może chronić specjalnie na tę okazję założony (razem z rodziną i znajomymi) związek zawodowy? (wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 2018 r., III PK 107/17). … Czytaj dalej

Czy stosunek pracy pracownicy, która obniżyła wymiar czasu pracy (w miejsce urlopu wychowawczego) podlega szczególnej ochronie?

Czy ochrona pracownicy, która skorzystała z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy — i której nie można wówczas zwolnić z pracy — oznacza, że w przypadku przywrócenia do pracy należy się jej wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy? Czy jednak stosunek pracy pracownicy na 7/8 przysłowiowych etatu nie podlega szczególnej ochronie? wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy przywrócony do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia jeśli umowa została po kilku dniach rozwiązana?

Czy pracownik przywrócony do pracy, który najpierw dostał emeryturę, a po powrocie nie przepracował ani dnia i rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia? Czy takie działanie może być uznane za pozorne — a zatem stanowi nadużycie prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2018 r. … Czytaj dalej

Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas, w którym pobierał emeryturę?

wracają Godziny dla seniorów

A skoro w piątek było o tym, że bank odpowiada za przyjęcie podrobionej dyspozycji transakcji, nawet jeśli nie udowodniono, że przekrętu dopuścił się pracownik, to w poniedziałek czas na garść komplementarnych pytań: czy pracownik banku, przywrócony do pracy po dyscyplinarce, ma prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy — nawet jeśli w tym okresie … Czytaj dalej

Przywrócenie do pracy: zwolniony związkowiec zachowuje prawo do całości „zaległego” wynagrodzenia

obniżenie wynagrodzenia przyczyn politycznych

W dzisiejszym odcinku poniedziałkowych spotkań z prawem pracy trzy ciekawe wątki: jakie są konsekwencje zwolnienia z pracy szczególnie chronionego działacza związkowego? czy w przypadku przywrócenia do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia także za okres choroby? czy pracodawca, który wyznaczył pracownikowi przełożonego (art. 3(1) kp) może następnie żądać od pracownika wykonywania jego poleceń — wbrew … Czytaj dalej