Skarga do WSA jest pierwszym pismem w sprawie — a więc musi zawierać numer PESEL skarżącego

Czy strona skarżąca decyzję do WSA musi podać swój numer PESEL w skardze, bo informacja ta musi pojawić się w pierwszym piśmie w sprawie? Czy jednak skarga do sądu administracyjnego — skoro skarży się decyzję będącą efektem prowadzonego postępowania (a w papierach PESEL może już być) — nie jest pierwszym pismem? (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września … Dowiedz się więcej

Brak PESEL w skardze do WSA to wada formalna pisma

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka akapitów o świeżutkiej uchwale NSA, w której stwierdzono, że brak numeru PESEL w skardze do WSA stanowi wadę formalną pisma, nawet jeśli informacja ta może być odnaleziona w aktach postępowania. W przypadku stwierdzenia takiego uchybienia sąd wzywa stronę do uzupełnienia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. uchwała składu 7 sędziów … Dowiedz się więcej