Czy zasady odpowiedzialności materialnej pracownika mogą wynikać z ugody zawartej z pracodawcą?

Wakacje, czyli odpoczywa ktoś, żeby pracować mógł ktoś (inny). Dziś zatem kilka akapitów o tym czy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników mogą być modyfikowane w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą — czyli czy zawarcie ugody, w której pracownik zobowiązuje się do pokrycia szkody wystarcza, by dochodzić od niego spłaty? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 … Dowiedz się więcej

Bezwzględna nieważność czynności prawnej wyłącza uznanie jej za klauzulę niedozwoloną

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy bezwzględnie nieważna czynność prawna — postanowienie wzorca umowy jawnie sprzeczne z prawem — może być uznana za klauzulę abuzywną? Czy jednak nieważność ex lege oznacza, że danej czynności po prostu nie ma, więc nie ma sobie czym zawracać głowy? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt VI ACa 461/16) Postanowienie … Dowiedz się więcej

Czy polska firma może żądać zapłaty w euro od polskiej firmy?

żądanie zapłaty euro

Dzisiejszy tekst dotyka dwóch problemów — czy żądanie zapłaty w euro narusza przepisy polskiego prawa o złotym jako polskiej walucie? czy umowne określenie terminu zawitego dochodzenia roszczeń stanowi niedopuszczalne umowne skrócenie przedawnienia roszczenia? — i chociaż odpowiedzi są w tezie orzeczenia SN, warto czytać do końca. wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r. (V … Dowiedz się więcej

Nieważna uchwała rady nadzorczej nie może być podstawą zawarcia umowy z członkiem zarządu

Reprezentacja spółki akcyjnej w umowie o pracę zawartej z członkiem zarządu podlega nieco innym przepisom niż zwykłe umowy o pracę zawierane przez takiego pracodawcę — oraz zwykłe umowy zawierane przez taką spółkę. Czy zatem skuteczna może być umowa o pracę podpisana przez przewodniczącego rady nadzorczej, na podstawie wadliwej uchwały rady? Czy sąd pracy w ogóle … Dowiedz się więcej

Czy można żądać odszkodowania za utratę dochodu z nielegalnej działalności?

Krótko i na temat: czy utrata dochodu z nielegalnej działalności — na przykład urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji — może być skutecznie dochodzona przed sądem? (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r., I CSK 161/16). Sprawa dotyczyła odszkodowania od urzędu celnego za uchylone zajęcia urządzeń do gier rozrywkowych: spółka zawarła szereg umów o … Dowiedz się więcej