Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa

stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej

A skoro w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541) to warto chyba poświęcić kilka zdań temu czym jest owa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (nie mylić z odpowiedzialnością zbiorową podmiotów): ustawa reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością osób prawnych i jednostek … Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń z art. 299 ksh w przypadku braku wniosku o upadłość spółki

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A teraz coś dla prawdziwych twardzieli: pamiętając o tym, że członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność za niespłacone przez spółkę długi — a także o obowiązku złożenia wniosku upadłościowego w ściśle określonym terminie (który równocześnie ratuje przed ryzykiem poniesienia konsekwencji w postaci zwracania owych długów) — warto zwrócić uwagę na następujący temat: jak … Czytaj dalej