Czy bank może przekazać do BIK dane zadłużonego — jeśli kredytobiorca przestał spłacać raty po uzyskaniu zabezpieczenia powództwa?

Czy bank ma prawo wpisać do BIK dane o zadłużeniu po tym, jak klient przestał spłacać raty kredytowe — bo uzyskał zabezpieczenie powództwa w postaci możliwości zaprzestania regulowania rat? Czy jednak sądowe zabezpieczenie powództwa „chroni” kredytobiorcę także przed bezpodstawnym wpisaniem do BIK? I, wcale nie na marginesie: skoro administratorem danych o zadłużeniu jest BIK, to czy … Dowiedz się więcej

Czy organizacja „wyborów kopertowych” mogła uzasadnić udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL?

A skoro już za kilka dni kolejne wybory, dziś czas na kilka akapitów o tym, że pamiętne udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL było nielegalne — bo organizacja wyborów kopertowych i tak była już niemożliwa (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2024 r., II OSK 1630/21). Sprawa dotyczyła skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na udostępnienie Poczcie … Dowiedz się więcej

Czy zaprzestanie przetwarzania danych osobowych jest podstawą umorzenia postępowania — jeśli w toku przetwarzania doszło do nieprawidłowości?

Czy organ ochrony danych może oddalić skargę na naruszenie RODO, jeśli w toku postępowania się okaże, że dane nie są już przetwarzane? Czy jednak zaprzestanie przetwarzania danych nie pozwala na umorzenie postępowania przez PUODO — bo jeśli doszło do nieprawidłowości, to należy je wyjaśnić? I, wcale nie na marginesie: czy kradzież sprzętu do monitoringu może … Dowiedz się więcej

Czy kancelaria odszkodowawcza może zbierać z internetów (i cmentarzy) dane o ofiarach wypadków?

Czy firma pomagająca ludziom dochodzić roszczenia odszkodowawcze ma prawo pozyskiwać informacje o potencjalnych klientach w celu przedstawienia oferty współpracy? Czy jednak zbieranie danych osób pokrzywdzonych w wypadkach bez ich zgody jest niedopuszczalne — a podstawą przetwarzania danych nie może być ani marketing bezpośredni, ani przygotowanie do zawarcia umowy? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia … Dowiedz się więcej

Państwo może nakazać zbieranie adresów IP użytkowników internetu w celu wykrywania sprawców naruszeń prawa autorskiego (TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś orzeczeniu TSUE stwierdził, że zbieranie adresów IP użytkowników internetu, którzy bezprawnie dzielą się chronionymi utworami, nie jest sprzeczne z przepisami o poufności komunikacji — o ile przy okazji nie są przechowywane inne dane prowadzące do naruszenia prywatności. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 kwietnia 2024 r. w/s La … Dowiedz się więcej