Wysokość wynagrodzenia członków zarządu NZOZ to informacja publiczna

Czy przepisy i udostępnieniu informacji publicznej dotyczą także wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez członków zarządu i rady nadzorczej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego jedynym właścicielem jest powiat? Czy jednak dane te podlegają ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, które nie mogą być traktowane jako osoby pełniące funkcje publiczne? A może wynagrodzenie członków organów podlega ochronie … Dowiedz się więcej

Dostęp do treści decyzji administracyjnej w trybie informacji publicznej

Czy można żądać udostępnienia decyzji administracyjnej dotyczącej innej osoby, w trybie przepisów o informacji publicznej? Czy jednak kluczowe są przepisy postępowania administracyjnego, w myśl których wgląd w akta ma tylko strona — zaś ujawnienie treści dokumentów mogłoby naruszać prywatność adresatów decyzji? wyrok NSA z 21 maja 2020 r. (I OSK 1/20) Decyzja administracyjna, wydana w … Dowiedz się więcej

Informacja publiczna dotyczy faktów — nie ocen i opinii

Czy na podstawie dostęp do informacji publicznej może służyć prowadzeniu z sanepidem polemiki odnośnie obowiązkowych szczepień dzieci? Czy organ musi także poinformować o swojej „świadomości”, poglądach, a także wyjaśnić jak odnośne sprawy się mają w innych państwach? (wyrok NSA z 11 grudnia 2019 r., I OSK 1846/18). Sprawa zaczęła się od tego, że Powiatowy Inspektor … Dowiedz się więcej

Udostępnienie ekspertyz MSZ w sprawie wyboru Donalda Tuska na szefa RE

A skoro jednym z tematów tygodnia jest wyciek z MSZ tajnej notatki Z-99/2018 dotyczącej relacji polsko-amerykańskich, to dziś czas na kilka zdań o tym, że organy władzy państowej mają obowiązek udostępnić ekspertyzy, na które się publicznie powołują. nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 17 października 2017 r. (II SAB/Wa 223/17)Wszystkie opinie ekspertów, zarówno te wewnętrzne … Dowiedz się więcej