Sąd Najwyższy nie jest biurem porad prawnych (przeto nie wydaje uchwał w odpowiedzi na bardzo szczególarskie zagadnienia prawne)

Pierwszy poniedziałek drugiego miesiąca „polskiego wału” to chyba dobry czas na kilka akapitów o tym czy ZUS jest uprawniony do podważenia wysokości zadeklarowanych składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli z cyfr wynika, że rozpoczynająca działalność gospodarczą kobieta chciała w ten sposób uzyskać bardzo wysoki zasiłek macierzyński — a przy okazji także o tym, że Sąd Najwyższy … Dowiedz się więcej

Wygłoszenie prelekcji to dzieło czy zlecenie?

Czy prelekcja — przygotowanie jej scenariusza i publiczne wygłoszenie prelekcji — może być traktowana jako umowa o dzieło? Czy jednak jest to zlecenie, a więc należy od uzyskanego wynagrodzenia odprowadzić składki na ubezpieczenia społecznego? I, wcale nie na marginesie: czy każdy utwór to dzieło — albo każde dzieło to utwór? nieprawomocny wyrok SO w Łodzi … Dowiedz się więcej

Czy działalność gospodarcza założona przez kobietę tuż przed porodem jest pozorna?

Czy można zarzucać pozorność działalności gospodarczej założonej przez kobietę w ciąży tylko dlatego, że miesiąc później — ale dwa miesiące przed terminem — urodziła dziecko? Zwłaszcza, że wcześniej robiła to samo, ale na umowę o dzieło? Czy pozorność działalności gospodarczej można oceniać po wysokości zadeklarowanych składek na ubezpieczenia społeczne? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej

Pozorność działalności gospodarczej nie wynika z dysproporcji między wysokością otrzymanych zasiłków a wpłaconych składek

Pozorność działalności gospodarczej

Czy różnica między wysokością wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne a otrzymanych zasiłków jest dowodem na pozorność działalności gospodarczej? Czy prowadzący działalność gospodarczą musi starać się utrzymać jakąś „przyzwoitą” wysokość przychodów, żeby zdaniem ZUS prowadzenie biznesu nie było fikcyjne? Czy ZUS może „zrezygnować” z ubezpieczonego, który otrzymuje zbyt wysokie świadczenia i zażądać ich zwrotu? Czy zatem … Dowiedz się więcej

Pozorność działalności gospodarczej zarejestrowanej wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ZUS

Czy pozorność prowadzonej działalności gospodarczej można oceniać po dysproporcji między osiąganymi przychodami a zgłoszoną podstawą wymiaru składek? Czy przedsiębiorca, który zarobił mniej, niż wydał na ZUS — ale tylko w pierwszym miesiącu po rejestracji firmy — może być pozbawiony świadczeń z ubezpieczeń społecznych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29 października 2019 r., III AUa … Dowiedz się więcej