Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny

Krótko i na temat: czy osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, u której nie stwierdzono choroby COVID-19, powinna pójść po zaświadczenie lekarskie — czy jednak zasiłek chorobowy za okres kwarantanny przysługuje bez wizyty u lekarza?  Najprostsza odpowiedź brzmi: nawet jeśli przepisy wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego nie były w tej mierze jednoznaczne, to po ogłoszeniu stanu epidemii nie … Dowiedz się więcej

Pozorna umowa pracę z ciężarną synową

A skoro niedawno było o tym, że umowa o pracę nie jest pozorna przez to, że pracodawca zatrudnił ciężarną kobietę, dziś czas na kilka zdań o tym, że podpisanie umowy z synową, która przez półtora miesiąca miała zajęć na kilkanaście godzin, a następnie poszła na zwolnienie lekarskie związane z ciążą, może być traktowane jako pozorna czynność … Dowiedz się więcej

Przedsiębiorca płaci ZUS do dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej — nie do dnia wykreślenia z CEIDG

Czy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej następuje wraz z wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, zatem przedsiębiorca powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne dopóty, dopóki nie zamknie (lub zawiesi) działalności? Czy jednak wykonywanie działalności gospodarczej nie jest zależne od wpisu do ewidencji, więc osoba, która jej faktycznie nie wykonuje, nie musi płacić składek na ZUS? wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę zawarta z kobietą w ciąży nie jest pozorna sama przez się

Czy wolno zatrudniać ciężarne kobiety? Czy jednak można zarzucać pozorność umowy o pracę zawartą z kobietą, która nastawiała się wyłącznie na uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego? wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2019 r. (III AUa 932/19) Pozorność umowy o pracę występuje wtedy, gdy strony tej umowy, składając oświadczenia woli — zawierające formalnie … Dowiedz się więcej

Czy biegły rewident może świadczyć swe usługi na umowę o dzieło?

A skoro niedawno było na tutejszych łamach i o tym, że ani redaktor, ani korektor, który tekst poprawia, ani mechanik, który okręt naprawia, nie mogą być zatrudniani na umowę o dzieło — dziś pogłębiamy wątpliwości: czy biegły rewident wykonuje swe czynności na dzieło czy na zlecenie? wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r. (I … Dowiedz się więcej