Odpowiedzialność dewelopera za wady części wspólnych nieruchomości

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

Temat na środę: czy wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera z tytułu rękojmi za wady części wspólnych nieruchomości? I na co uwagę powinni zwrócić właściciele mieszkań, którzy kupili je na rynku wtórnym? (na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 31 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 937/15). Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła przeciwko deweloperowi o zapłatę 260 tys. złotych … Dowiedz się więcej