500 zł grzywny za brak nabicia 15 zł na kasę — to dużo czy mało?

Czy 500-złotowa grzywna za brak nabicia 15 zł na kasę fiskalną to dużo? Czy raczej niewspółmiernie mało? A 2000 zł? (wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 18 lipca 2023 r., II Ka 406/23). Sprawa zaczęła się od tego, że właścicielka solarium przyjęła od klientki 15 zł tytułem należności za usługę, ale po sprzedaży nie wystawiła paragonu … Dowiedz się więcej

Niewydanie paragonu na niewielką kwotę oznacza znikomą szkodliwość społeczną czynu

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Czy nienabicie na kasę fiskalną bardzo drobnej kwotowo transakcji może być traktowane jako czyn znikomo szkodliwy społecznie? Jeśli sprzedawcy zdarzyło się to nie pierwszy raz? Czy powszechność praktyki wyklucza zakwalifikowanie czynu jako znikomie szkodliwego? (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r., II KK 249/20). Orzeczenie dotyczyło sprzedawczyni w kiosku, która w 2008 r. nie … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalna jest konwalidacja aktu oskarżenia wniesionego przez nieuprawnionego oskarżyciela?

konwalidacja aktu oskarżenia

Czy dopuszczalna jest konwalidacja aktu oskarżenia w sytuacji, kiedy zamiast prokuratora wniósł go inny organ? Co jednak w sytuacji kiedy wadliwość aktu oskarżenia wynika ze zmiany kwalifikacji prawnej czynu — czyli początkowo oskarżenie odnosiło się do norm, które leżały w kompetencjach tegoż organu, zaś dopiero w toku postępowania sąd wskazał inny przepis? wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej