Wada nieistotna dzieła — wykonawca ma roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, zamawiający może je odpowiednio pomniejszyć (IV CSK 214/14)

wada nieistotna dzieła

A teraz coś z całkiem innej beczki, aczkolwiek warto zapamiętać, bo być może teza wyroku SN przyda się tym, którzy chcą się spierać o nieprawidłowo wykonaną umowę o dzieło — czyli jakie konsekwencje dla stron umowy o dzieło ma wada nieistotna dzieła. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., (IV CSK 214/14), tezy: … Dowiedz się więcej