Ocena, że zatrudnienie jest niemożliwe lub niecelowe nie oznacza, że sąd może oddalić powództwo o nawiązanie stosunku pracy

Czy niedoszły pracownik może pozwać niedoszłego pracodawcę o nawiązanie stosunku pracy? Na przykład kandydat, który wygrał konkurs na zatrudnienie na stanowisku dyrektora szkoły? Jeśli w tzw. międzyczasie gmina przekształciła szkołę w nieco inną jednostkę? Czy sąd może oddalić powództwo o nawiązanie stosunku pracy stwierdzając, że zatrudnienie byłoby niemożliwe lub niecelowe — czy jednak nawet wówczas powództwo podlega … Dowiedz się więcej

Czy odmowę przyjęcia w poczet członków związku wyznaniowego — na przykład ze względu na brak obywatelstwa polskiego — można zaskarżyć do sądu?

Szabas dopiero jutro, ale już dziś można poddać się talmudycznym rozważaniom — skoro niektórzy chcą by instancje kościelne o nich zapomniały, ale komuś innemu może chodzić coś całkowicie odmiennego po głowie — czy odmowa przyjęcia w poczet członków związku wyznaniowego jest sprawą cywilną, czyli może być zaskarżona do sądu powszechnego, czy jednak zasada autonomii organizacji religijnych powinna brać górę? … Dowiedz się więcej

Przymusowy odkup akcji od akcjonariusza mniejszościowego

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy można odmówić roszczeniu akcjonariusza mniejszościowego o przymusowy odkup akcji w spółce akcyjnej (art. 418(1) ksh) jeśli przedstawiona akcja imienna nie ma przybitej pieczątki — przez co ucieka jednomiesięczny termin do złożenia akcji w celu wykupu? wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r. (II CSK 154/16) Termin … Dowiedz się więcej

Upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej a wymagalność roszczenia o jej zawarcie

ucieczka miejsca wypadku regres

Na specjalne życzenie P.T. Czytelnika — dziś krótko o możliwości złożenia oświadczenia przez sąd (art. 64 kc). Czyli czy upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej powoduje wygaśnięcie umowy przedwstępnej — czy też dopiero od tego momentu można dochodzić roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej? Czy orzeczenie sądu w sprawie obowiązku zawarcia umowy finalizuje kwestie jej zawarcia — … Dowiedz się więcej

Ustalenie istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej po zawarciu intercyzy

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy po zawarciu przez małżonków intercyzy można podważać jej skutek — żądać sądowego ustalenia istnienia wspólności majątkowej — powołując się na to, że małżonek oszukał co do swoich intencji? Wychodzi na to, że można — chyba że oszukany/oszukana widział/widziała, że małżonek oszukuje… (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej