Kiedy deweloper może naprawić wadliwe mieszkania w ramach rękojmi na koszt wykonawcy?

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Czy możliwe jest usunięcie wad lokalu, do których przysługuje jeszcze rękojmia — przez dewelopera, na koszt wykonawcy, który ociąga się z naprawą usterek? Czy powołanie się przez wykonawcę na błędy projektowe zwalnia go z odpowiedzialności za wady? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I AGa 21/18). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności wykonawcy za wady wykonanego dzieła. … Czytaj dalej

Czy dopuszczalna jest kara umowna za niezawinione opóźnienie w wykonaniu umowy?

kara umowna opóźnienie oddaniu robót

Czy w umowie może zostać zastrzeżona kara umowna za opóźnienie w oddaniu robót budowlanych — i czy wykonawca może zwolnić się z obowiązku zapłacenia kary umownej, jeśli wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn, za które winę ponosi zamawiający? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII AGa 847/18). Spór dotyczył bezzasadnego … Czytaj dalej

Czy treść umowy można poznać po tym jak strona zachowuje się po jej zawarciu?

A skoro widziałem niedawno apelację, w której ex-pracodawca napisał, że pracownik od zawsze rozumiał „tak jak trzeba” treść umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy — bo w pismach procesowych umiał zacytować orzeczenia SN — to dziś parę akapitów o tym czy możliwa jest wykładnia umowy wynikająca z zachowania stron po jej zawarciu — … Czytaj dalej