Czy dopuszczalna jest kara umowna za niezawinione opóźnienie w wykonaniu umowy?

kara umowna opóźnienie oddaniu robót

Czy w umowie może zostać zastrzeżona kara umowna za opóźnienie w oddaniu robót budowlanych — i czy wykonawca może zwolnić się z obowiązku zapłacenia kary umownej, jeśli wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn, za które winę ponosi zamawiający? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII AGa 847/18). Spór dotyczył bezzasadnego … Dowiedz się więcej

Czy można przerzucić na adwokata odpowiedzialność za przegrany proces?

Dawno nic nie było o tym czy po przegranej sprawie w sądzie można dochodzić odszkodowania od pełnomocnika procesowego. Dziś zatem krótkie pytanie: jak wygląda odpowiedzialność pełnomocnika za przegrany proces? Czy uchybienia mogą być podstawą do zasądzenia odszkodowania na rzecz klienta — zwłaszcza jeśli się okaże, że klient po prostu nie miał racji i sprawa była … Dowiedz się więcej

Codzienne stawianie się zleceniobiorcy w pracy a ustalenie stosunku pracy

A na poniedziałkowy poranek podchwytliwe pytanie: na ile samozatrudniony na fakturę budowlaniec, który codziennie przychodzi na budowę i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej muruje, tynkuje i podaje może liczyć na ustalenie istnienia stosunku pracy? (na podstawie tezowanego wyroku SN z 18 lutego 2016 r., II PK 352/14). wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 … Dowiedz się więcej