Działalność legislacyjna to nie okazjonalne opiniowanie projektów aktów prawnych — a więc urzędnik skarbowy nie zostanie radcą prawnym bez egzaminu

A skoro wczoraj było o tym, że bzdura utrwalona prawomocnym orzeczeniem wiąże także autora bzdury, a więc doktor prawa bez magisterium z prawa może zdać egzamin radcowski i należy się jej wpis na listę radców prawnych, dziś czas na kilka akapitów o tym, że doktor prawa, który zajmuje się tworzeniem przepisów, może uzyskać wpis na listę radców prawnych … Czytaj dalej

Czy zakaz konkurencji pracowniczej może zależeć od porównania PKD spółek?

Zakaz konkurencji pracowniczej oznacza, że pracownikowi nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w tym wykonywać pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Oznacza to, że zakres zakazu konkurencji ma bezpośredni związek z przedmiotem działalności konkurencyjnych podmiotów. To oczywista oczywistość, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach: jak zatem oceniać czy działalność pracodawców jest wobec siebie … Czytaj dalej

Skreślenie z listy aplikantów za oblanie egzaminu zgodne z konstytucją (SK 11/14)

To jest całkiem ciekawe, i to nie tylko przez to, że TK orzeka jeszcze: we wczorajszym — podjętym jednomyślnie, chociaż w składzie orzekała i Julia Przyłębska, i Andrzej Rzepliński — stwierdzono, że przepis pozwalający na wyrzucenie aplikanta adwokackiego z aplikacji tylko za to, że nie zdał kolokwium rocznego jest zgodny z Konstytucją RP (wyrok Trybunału … Czytaj dalej