Proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom

Przerwanie biegu przedawnienia cesji wierzytelności

I całkowicie na marginesie, chociaż odnotowując publikację nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) wzmiankowałem temat, ale warto chyba dopisać parę akapitów. Chodzi mi o nowy rodzaj praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów — czyli art. 24 ust. 2 pkt 4 UoOKiK, w myśl którego za praktykę sprzeczną z dobrymi obyczajami uznane zostało … Dowiedz się więcej