Czy pełnomocnik wyborczy ponosi odpowiedzialność za bezlicencyjne odtwarzanie utworów przez komitet wyborczy?

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

A skoro wczoraj było o tym, że nawet w polemice z politykiem prasa musi mieć na uwadze przepisy prawa autorskiego, a także o tym, że bank musi uważać jeśli posiadacz konta odwołał pełnomocnictwo do rachunku — dziś kilka akapitów o tym jak wygląda odpowiedzialność pełnomocnika wyborczego za zobowiązania komitetu wyborczego? A przy okazji: czy podpisanie … Dowiedz się więcej

Czy windykacja nieistniejącej wierzytelności może naruszać dobra osobiste dłużnika?

wezwanie pozew zdjęcie DZIEŃ KOBIET 8 MARCA

A skoro niedawno było o tym, że wpisanie spornego długu do KRD może skończyć się zadośćuczynieniem, to dziś chyba dobry moment poszukanie odpowiedzi na kolejne pytania: czy windykacja nieistniejącej wierzytelności — na przykład jeśli usługodawca myśli, że zdanie „proszę przesłać ofertę” oznacza „tak, chcę waszą usługę” — może naruszać dobra osobiste windykowanego dłużnika? Czy wierzyciel może podejmować … Dowiedz się więcej