Czy ustne określenie zasad rozliczenia nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie oznacza naruszenie wymogu zachowania formy pisemnej umowy?

Czy strony umowy najmu lokalu mogą zgodnie ustalić, że najemca przeprowadzi niezbędny remont na własny koszt, a rozliczenie nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie będzie rozliczone w czynszu? Czy brak takiej klauzuli w umowie powoduje, że właściciel może pozwać najemcę o brak zapłaty? A może jednak jednak wszystko zależy od treści umowy, a więc jeśli strony … Dowiedz się więcej

Potrącenie nakładów na wynajmowany lokal z zaległymi należnościami za czynsz

przestępstwo nakazywania pracy dzień wolny handlu

Rozliczenie nakładów na wynajmowane pomieszczenia po rozwiązaniu umowy to tradycyjny ból głowy — dla najemcy lub wynajmującego. Dziś zatem kilka krótkich pytań: czy kwoty wydane na remont pomieszczeń można potrącić z należnością czynszową? Czy rozliczenia mogą być uzależnione od przyczyny rozwiązania najmu? Czy w sytuacji, gdy nakłady znacznie przekraczają wartość czynszu, można mówić o nadużyciu … Dowiedz się więcej