O bezprawnym wyrabianiu i posiadaniu pieczątki urzędowej (i o duchu Cyrankiewicza)

obowiązek posiadania pieczątki firmowej

A skoro w piątek było o tym, że jest tekst jednolity ustawy o symbolice RP, to w poniedziałek czas na trzy akapity o karalności bezprawnego wytwarzania urzędowej pieczątki, godła lub znaku — a także posiadania lub zamawiania przez osobę nieuprawnioną (art. 68 kodeksu wykroczeń). art. 68 kw § 1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło … Dowiedz się więcej