Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z rozbieżności między walutą kredytu a walutą rozliczeniową?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy kredyty denominowane w walucie obcej — takie, w których umowa przewiduje udzielenie kredytu we frankach szwajcarskich, ale kredytobiorca dostaje złotówki — są sprzeczne z prawem? Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z różnicy między kwotą i walutą, w jakiej bank udziela kredytu, a walutą, w której kredytobiorca ma go spłacać? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Dowiedz się więcej

Czy w sporze o spłatę kredytu bank ma udowadniać ile klient mu nie spłacił — czy kredytobiorca ile już spłacił?

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Na kim spoczywa ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu? Czy bank musi wykazywać jakie kwoty kredytobiorca już spłacił? Czy dowodem w sprawie o zwrot kredytu mogą być wyciągi z ksiąg bankowych? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2019 r. (VI ACa 324/19) 1. Artykuł 232 zd. 2 kpc stanowi dyrektywę interpretacyjną skierowaną … Dowiedz się więcej

Czy kredyty walutowe sprzed 2011 r. są nieważne?

nieważność umowy kredytu walutowego rozliczenie

A teraz coś z kompletnie innej beczki czyli kilka akapitów o orzeczeniu, z którego wynika, że wszystkie kredyty walutowe podpisywane przed 2011 r. mogą być traktowane jako nieważne. Czyli czy nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej może wynikać z przepisu, który jest rozumiany jako nakazujący zgodność waluty kredytu z walutą wypłaty? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Czy można żądać unieważnienia kredytu walutowego — jeśli konsument miał różne opcje, ale jego wybór padł na niekorzystne dlań rozwiązanie?

Od kilku dni media wałkują temat dobrodziejstw wynikających z wyroku, w którym TSUE stwierdził, że sąd może unieważnić kredyt zaciągnięty w walucie obcej — czasem pomijając to, że podstawą mówienia o czymkolwiek jest klauzula abuzywna dotykająca mechanizmu przeliczania kursów walut — dziś czas na kilka akapitów o tym, że unieważnienie kredytu walutowego może być trudniejsze … Dowiedz się więcej

Czy bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem CHF?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Załóżmy, że klient wziął kredyt w złotówkach, ale indeksowany kursem waluty obcej (np. franka szwajcarskiego). Załóżmy, że kredytobiorca przez jakiś czas spłacał raty (w złotówkach), ale później przestał regulować swe należności wobec banku. Czy w takim przypadku bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem waluty? Czy jednak jest to kredyt złotowy, więc roszczenia … Dowiedz się więcej