Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR?

Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR? Z omawianego dziś orzeczenia SN wynika, że tak — pod warunkiem, że bank zastosował klauzulę indeksacyjną CHF i odwołał się do jednostronnie narzuconych warunków ustalania kursów waluty obcej (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17). Orzeczenie wydano w sprawie o pozbawienie wykonalności … Czytaj dalej

Czy po uchyleniu klauzuli indeksacyjnej CHF można do umowy kredytowej „wstawić” kurs NBP?

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Trzymając się jeszcze przez moment tematyki kursów walutowych, klauzul indeksacyjnych, etc., czas na kilka dodatkowych pytań: jakie są skutki uchylenia klauzuli indeksacyjnej uznanej jako klauzula abuzywna? Czy w takim przypadku kredyt indeksowany kursem CHF jest kredytem złotowym oprocentowanym w/g stawek LIBOR? Czy jednak istnieją podstawy do zastosowania do rozliczeń kursu franka szwajcarskiego określonego przez NBP? … Czytaj dalej

Czy zawsze można wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności kredytu indeksowanego kursem CHF?

Prawo to nie tylko suche normy, prawo to także meandry i kruczki. Czy można więc zawsze wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności kredytu indeksowanego do CHF — bo sądy mówią, że takie postanowienia stanowią klauzulę abuzywną — czy jednak kredytobiorca, który ma bliższą drogę dochodzenia swoich praw, powinien iść drogą bliższą? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej

Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia klauzuli niedozwolonej w umowie kredytu hipotecznego?

Czy powództwo o ustalenie może dotyczyć warunków przeliczenia kursu walutowego w umowie kredytu hipotecznego — gdzie powód żąda ustalenia, iż poszczególne postanowienia są klauzulą abuzywną? Czy takie powództwo o ustalenie może dotyczyć spreadu walutowego wynikającego z pierwotnej treści umowy, która po pewnym czasie została przez bank i kredytobiorcę aneksowana? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 … Czytaj dalej

Czy jednostronne ustalanie kursu walutowego CHF może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie banku?

Drążąc tematy kredytów w CHF, spreadu walutowego i klauzul niedozwolonych: bez wątpliwości postanowienia zezwalające na jednostronne ustalanie przez bank kursu walutowego po jakim klient spłaca kredyt są klauzulą abuzywną — ale czy to wystarczy do żądania zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia wskutek pobierania zawyżonych rat? I szerzej: czy stwierdzając, że bank zastosował klauzule niedowolone tego rodzaju, sąd powinien unieważnić … Czytaj dalej