Czy spread walutowy może być traktowany jako klauzula abuzywna?

A skoro kilka dni temu było o ustawie o kredycie hipotecznym — dziś kilka akapitów w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania: czy spread walutowy może być traktowany jako klauzula abuzywna — czy stanowi główne świadczenie stron, a zatem nie podlega ocenie jako działanie antykonsumenckie? I druga sprawa: czy postępowanie banku według rekomendacji KNF oraz wytycznych UOKiK … Czytaj dalej

Czy kredyt w walucie obcej będziebył klauzulą abuzywną (projekt nowelizacji art. 385(3) kc)?

Na marginesie zachwytów (lub drwin) po tym jak Jarosław Kaczyński zdradził, że raczej nie ma co liczyć na ustawowe ostateczne rozwiązanie kredytów we frankach — rząd całą kasę wydał na 500+, ktoś musi przecież łożyć na ten cały budżet, banki nie mogą jak te kury skończyć w garnkach — warto zwrócić uwagę, że w Izbie … Czytaj dalej

Czy w procesie o zwrot kredytu bank może powołać się na wyciągi z ksiąg bankowych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Problem stary, rozwiązania problemu zawsze nowe: klient bierze kredyt i przestaje go spłacać. Bank (któremu nie przysługują już uprawnienia z BTE) wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu całości wierzytelności wynikającej z udzielonego kredytu — a skoro klient nadal nie płaci, wnosi pozew do sądu, w którym jako dowód zadłużenia wskazane są wyciągi z rachunków bankowych. … Czytaj dalej