Stan zdrowia czasowo odebranego zwierzęcia jest „inną przesłanką” uzasadniającą przekazanie go pod opiekę wolontariuszowi

A skoro jakiś czas temu temu było o tym, że przekazanie czasowo odebranych zwierząt wolontariuszom jest wyjątkiem od zasady — zasadą jest, by trafiały one do schronisk — dziś na kilka akapitów o tym, że „inną przesłanką” usprawiedliwiającą przekazanie wolontariuszowi jest stan zdrowia odebranego zwierzęcia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 czerwca 2022 r., I OSK … Czytaj dalej

Odebranych interwencyjnie zwierząt nie można przekazać — ot tak sobie — wolontariuszom

Przekazanie wolontariuszom odebranych zwierząt

Czasowo odebranymi w trybie interwencyjnym zwierzętami ktoś musi się zaopiekować, to oczywista oczywistość. Z niedawnego wyroku NSA wynika, że niedopuszczalna jest często stosowana praktyka, kiedy organizacja społeczna powierza zwierzaki „swoim” wolontariuszom — a to dlatego, że co do zasady zwierzęta powinny trafić do schroniska, natomiast przekazanie odebranych zwierząt wolontariuszom jest wyjątkiem od reguły. wyrok Naczelnego … Czytaj dalej

Agresywne zachowanie psa nie pozwala na jego odebranie w trybie interwencyjnym

Przekazanie wolontariuszom odebranych zwierząt

Czy agresywne zachowanie psa usprawiedliwia jego czasowe odebranie w trybie interwencyjnym? Czy jednak błędy w wychowaniu i socjalizacji zwierzęcia nie oznaczają, iż doszło do znęcania się nad zwierzęciem, a tym bardziej nie oznaczają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia? wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 23 grudnia 2021 r. (II SA/Ol 64/21)1) Organ nie … Czytaj dalej

Zrzeczenie się własności zwierzęcia po interwencji nie zwalnia z obowiązku poniesienia kosztów jego utrzymania

Możliwość czasowego odebranie zwierzęcia właścicielowi, który się nad nim znęcał i obciążenie go kosztami sprawowanej opieki to oczywista oczywistość. Czy jednak właściciel może zrzec się własności zwierzęcia już po czasowym odebraniu? Czy zrzeczenie się własności już po czasowym odebraniu zwierzęcia oznacza, że byłego właściciela nie można obciążyć kosztami utrzymania zwierzęcia? nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu … Czytaj dalej

Centralny Azyl dla Zwierząt (projekt)

Krótko i na temat, bo i tak mało komu się przyda: w serwisie internetowym RCL opublikowano projekt przepisów powołujących Centralny Azyl dla Zwierząt — instytucji, która ma być odpowiedzialna za opiekę (i nie tylko) zwierząt niektórych gatunków (projekt ustawy o Centralnym Azylu Zwierząt). A mianowicie, w znacznym skrócie (acz sam projekt nie jest bardzo długi): … Czytaj dalej