Nawet kilka lat po śmierci czasowo odebranego psa należy rozstrzygnąć o zasadności interwencji

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Sobotni poranek to tradycyjnie czas na około-psi tekst na łamach „Czasopisma” — dziś zatem kilka akapitów o tym jakie skutki ma związanie organu orzeczeniem sądu administracyjnego w przypadku decyzji odnoszącej się do czasowego odebrania zwierzęcia, nad którym znęcał się jego właściciel — czyli czy urząd może zignorować orzeczenie sądu administracyjnego, czy jednak musi się do niego … Czytaj dalej

Czy interwencyjne odebranie psa w potrzebie jest przestępstwem przywłaszczenia zwierzęcia?

wokół Ślęży Ścieżka pod Skałami

Czy interwencyjne odebranie zwierzęcia może być ocenione jako jego przywłaszczenie? Zwłaszcza jeśli po całej operacji trzeba psy zwrócić właścicielce — a psów nie ma i nie wiadomo gdzie są? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 5 marca 2018 r. (sygn. akt VI Ka 717/17). Orzeczenie wydano w apelacji od wyroku uznającego mężczyznę winnym przywłaszczenia psów podczas interwencji … Czytaj dalej

Czy można odebrać psa właścicielowi, który znęca się nad zwierzęciem?

publikacja printscreena zdjęcia prawo cytatu

No właśnie: czy właściciel, który znęca się nad swoim zwierzęciem, może spać spokojnie, dopóki nie wkroczy prokurator — czy też istnieje podstawa do wcześniejszego odebrania mu zwierzęcia? I jak należy rozumieć „przypadek niecierpiący zwłoki” z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt? wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r. (II OSK 1746/16) Przepis … Czytaj dalej

Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć czasowo odebranego zwierzęcia?

odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

A teraz coś z nieco innej beczki: czy właściciel zwierzęcia może domagać się odszkodowania za śmierć czasowo odebranego psa? Czy taką odpowiedzialność może ponosić organizacja społeczna, która w ramach zadań statutowych zajmuje się pomocą zwierzętom — czy też ewentualną odpowiedzialność za śmierć psa odebranego w trybie art. 7 uoz ponosi gmina? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy śmierć zwierzęcia odebranego w trybie art. 7 ust. 3 uoz uzasadnia umorzenie postępowania?

Sprzeciw decyzji kasacyjnej

Jakiś czas temu pisałem o tym, że przepisy pozwalają na — czasowe lub trwałe — odebranie zwierzęcia właścicielowi, jeśli sposób jego utrzymania zagraża zdrowiu i życiu stworzenia. Można jednak zadać kluczowe pytanie: jeśli nastąpi śmierć odebranego zwierzęcia organ powinien — posiłkując się przepisami o umorzeniu postępowania wskutek jego bezprzedmiotowości (nie ma zwierzęcia, którego dotyczy sprawa) … Czytaj dalej