Czy można czasowo odebrać zaniedbanego psa, mimo tego, że znajoma właściciela obiecała, że się psem zaopiekuje?

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Czy czasowe odebranie psa może być umotywowane takim zaniedbaniem zwierzęcia, które można kwalifikować jako znęcanie się? Czy można odebrać takie zwierzę właścicielowi, który wprawdzie nie może sam się nim opiekować (bo siedzi w więzieniu) — ale mówi, że opiekować nad psiakiem miała się jego znajoma? (wyrok NSA z 15 stycznia 2019 r., II OSK 656/18). Orzeczenie … Dowiedz się więcej

Choroba właściciela psa nie usprawiedliwia zaniedbywania zwierzaka

Obiektywne przyczyny zaniedbania zwierząt

Czy istnieją okoliczności, które można potraktować jako obiektywne przyczyny zaniedbania zwierząt? Czy choroba właściciela, która uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad kilkunastoma psami może być przeszkodą w czasowym odebraniu zwierząt? (nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2018 r., II SA/Po 325/18). Orzeczenie wydano w sporze o czasowe odebranie psów właścicielce (w trybie doraźnym, art. 7 … Dowiedz się więcej

Nawet kilka lat po śmierci czasowo odebranego psa należy rozstrzygnąć o zasadności interwencji

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Sobotni poranek to tradycyjnie czas na około-psi tekst na łamach „Czasopisma” — dziś zatem kilka akapitów o tym jakie skutki ma związanie organu orzeczeniem sądu administracyjnego w przypadku decyzji odnoszącej się do czasowego odebrania zwierzęcia, nad którym znęcał się jego właściciel — czyli czy urząd może zignorować orzeczenie sądu administracyjnego, czy jednak musi się do niego … Dowiedz się więcej

Czy interwencyjne odebranie psa w potrzebie jest przestępstwem przywłaszczenia zwierzęcia?

wokół Ślęży Ścieżka pod Skałami

Czy interwencyjne odebranie zwierzęcia może być ocenione jako jego przywłaszczenie? Zwłaszcza jeśli po całej operacji trzeba psy zwrócić właścicielce — a psów nie ma i nie wiadomo gdzie są? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 5 marca 2018 r. (sygn. akt VI Ka 717/17). Orzeczenie wydano w apelacji od wyroku uznającego mężczyznę winnym przywłaszczenia psów podczas interwencji … Dowiedz się więcej

Czy można odebrać psa właścicielowi, który znęca się nad zwierzęciem?

publikacja printscreena zdjęcia prawo cytatu

No właśnie: czy właściciel, który znęca się nad swoim zwierzęciem, może spać spokojnie, dopóki nie wkroczy prokurator — czy też istnieje podstawa do wcześniejszego odebrania mu zwierzęcia? I jak należy rozumieć „przypadek niecierpiący zwłoki” z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt? wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r. (II OSK 1746/16) Przepis … Dowiedz się więcej