Pożyczka na wykradzione dane osobowe? Pożyczkodawca nadal musi udowodnić, że pieniądze dostał pozwany

Czy do skutecznego pozwania kogoś o zwrot udzielonej przez internet pożyczki wystarczy, że pożyczkodawca wskaże jego nazwisko i dane personalne? Czy pożyczka na wykradzione dane osobowe obciąża rzekomego pożyczobiorcę, bo to jego imię i nazwisko zostało podane? Czy jednak niezbędne jest przedstawienie dowodów, że pożyczki udzielono pozwanemu, a pieniądze otrzymał nie nikt inny, niż pozwany? (nieprawomocny … Czytaj dalej

Pożyczka przez internet jest ważna, nawet jeśli nie została podpisana odręcznie przez klienta

Czy zaciągnięta przez internet pożyczka może być podważona przez kredytobiorcę ze względu na brak formy pisemnej — w szczególności brak podpisu klienta pod umową kredytową? I, wcale nie na marginesie: czy fakty niezaprzeczone w toku procesu można uznać za udowodnione? (nieprawomocny wyrok SR w Limanowej z 19 marca 2021 r., I C 494/20). Sprawa dotyczyła wynikających z … Czytaj dalej

Brak parafy na każdej stronie umowy nie oznacza, że umowa nie została podpisana

parafa każdej stronie umowy

Czy parafa na każdej stronie umowy jest wymagana dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej? Czy brak podpisu pod załącznikiem do umowy oznacza, że umowa nie została podpisana? Czy sąd musi zlecić ekspertyzę grafologiczną w każdym przypadku gdy strona zaprzecza autentyczności podpisu — czy jednak może „własnoocznie” porównać zakwestionowany podpis ze złożonym przez stronę np. na … Czytaj dalej

Czy nie trzeba oddawać pieniędzy, jeśli pożyczkodawca i pożyczkobiorca byli parą?

dochodzenie należności nieistniejącego długu

Czy jeśli pożyczkodawca i pożyczkobiorczyni są parą, jeżdżą razem na wakacje i na weekendowe wypady — a kobieta prosi o pieniądze na spłatę własnych zobowiązań — to oznacza, że mamy do czynienia z darowizną w konkubinacie? Czy jednak nawet taką pożyczkę kiedyś trzeba oddać? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2019 r., I … Czytaj dalej

Czy pożyczka to spółka cicha — czy spółka cicha to pożyczka?

konsumeryzacja przedsiębiorców zmiana regulaminu

Mówiły jaskółki, że umowę pożyczki łatwo pomylić można ze spółką cichą. Po czym jednak odróżnić pożyczkę od spółki cichej? Czy po tym, że wspólnik spółki cichej powinien uczestniczyć w zysku? A może po tym, że pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczoną kwotę — a wkład do spółki cichej musi liczyć się ze stratą? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej