Doręczanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym do skrytki pocztowej

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kpa przewidującą możliwość wysyłania korespondencji kierowanej do strony postępowania sądowoadministracjnyego do skrytki pocztowej (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2022 r. poz. 1457). Przepisy przewidujące doręczanie pism na … Czytaj dalej

Czy nagranie z monitoringu może być dowodem, że listonosz nie wrzucił awiza do skrzynki pocztowej?

Brak odbioru dwukrotnie zaawizowanej korespondencji oznacza dla adresata fikcję doręczenia, to oczywista oczywistość. Warunkiem jednak skuteczności doręczenia jest rzeczywiste pozostawienie zawiadomienia — co przecież trudno udowodnić, bo nie zostawia się awiza do awiza, zaś rozmowa z pocztą zwykle przebiega w tonie „nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?!” (o czym więcej poniżej). Jak … Czytaj dalej

Kwarantanna strony wyklucza fikcję doręczenia

kwarantanna covid-19 fikcja doręczenia

Czy strona postępowania, która nie mogła odebrać zaawizowanej przesyłki, ponieważ przebywała na kwarantannie, może powołać się na tę okoliczność jako przesłankę wyłączającą skutki fikcji doręczenia? (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2021 r., I GZ 37/21). Orzeczenie dotyczyło zażalenia na postanowienie WSA, w którym odrzucono złożone przez stronę pismo (w tym przypadku: sprzeciw od zarządzenia sądu) ze … Czytaj dalej