Były członek zarządu — choćby nie wykreślony z KRS — nie odpowiada za składki na ZUS

Jak wygląda odpowiedzialność byłego członka zarządu za składki na ZUS? Czy odpowiedzialność całym swoim majątkiem grozi temu, czyje nazwisko jest wpisane w KRS, niezależnie od ewentualnej rezygnacji czy odwołania z funkcji? Czy jednak skoro wpis do KRS o zmianie w składzie organu osoby prawnej ma charakter deklaratoryjny, rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej dokonania, nie … Dowiedz się więcej

Utrata zaufania do wiceministra może uzasadniać zwolnienie jego doradcy

Czy odwołanie wiceministra ze względu na utratę zaufania może być traktowane jako ważna przyczyna zwolnienia jego doradcy? Czy jednak oznaczałoby to niedopuszczalne powiązanie osoby piastującej jakieś stanowisko (pełniącej funkcję organu państwa) z samym organem (tj. ministerstwem, które formalnie podpisało umowę z doradcą)? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 2019 r. (V ACa 78/19) … Dowiedz się więcej

Czy jedyny członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać za zaległości ZUS mimo rezygnacji z funkcji?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o. pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki — w sytuacji kiedy po rezygnacji zarząd pozostał nieobsadzony? (postanowienie Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., III UK 285/18) Orzeczenie wydano w sporze o odpowiedzialność jedynego członka zarządu spółki z o.o. — … Dowiedz się więcej

Czy kierownik produkcji filmu jest współtwórcą utworu audiowizualnego?

Pomyłka opisie zdjęcia

Wtopa TVP Info i pokrętne tłumaczenie Samuela Pereiry — który nie wiedział, że w sądzie odczytuje się nazwiska stron i świadków — zachęciły mnie do podążenia tym tropem i wyjaśnienie kilku innych wątpliwości związanych z produkcją audiowizualną. Dziś zatem stare dobre pytanie: czy każda z osób, która brała udział w powstaniu utworu jest jego współautorem? … Dowiedz się więcej