Czy sąd musi uwzględnić konsumencki charakter umowy — jeśli żadna ze stron nie powołuje się na swój status konsumenta?

prawo zatrzymania spłaconych rat

O tym, że przedsiębiorcom nie wolno stosować w obrocie z konsumentami klauzul abuzywnych — wiadomo. O tym, że klauzula abuzywna generalnie nie wiąże konsumenta — wiadomo. O tym, że sąd powinien uwzględniać abuzywność postanowienia umownego z urzędu — wiadomo. Czy to jednak oznacza, że badanie abuzywności klauzuli z urzędu wiąże się z tym, że sąd … Dowiedz się więcej

Czy w procesie o zwrot kredytu bank może powołać się na wyciągi z ksiąg bankowych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Problem stary, rozwiązania problemu zawsze nowe: klient bierze kredyt i przestaje go spłacać. Bank (któremu nie przysługują już uprawnienia z BTE) wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu całości wierzytelności wynikającej z udzielonego kredytu — a skoro klient nadal nie płaci, wnosi pozew do sądu, w którym jako dowód zadłużenia wskazane są wyciągi z rachunków bankowych. … Dowiedz się więcej