Tłumaczenie to dzieło czy zlecenie?

tłumaczenie dzieło zlecenie

A skoro jakiś czas temu było o tym, że červenec po czesku to wcale nie „czerwiec”, a po prostu „lipiec” dziś czas na próbę wytłumaczenia — czy stała umowa o tłumaczenie to dzieło czy zlecenie? Czy umowa o dzieło w ogóle może mieć charakter ciągły? Czy jednak dłuższa współpraca zamawiającego i tłumacza oznacza powtarzalność usługi, … Czytaj dalej

Umowa o sporządzenie protokołu lustracji spółdzielni — dzieło czy zlecenie?

Czy sporządzenie protokołu lustracji spółdzielni mieszkaniowej może być traktowane jako dzieło, czy jednak zawartą umowę należy traktować jako obejmującą świadczenie usług? Czy kwalifikacja przedmiotu umowy jako dzieła może wynikać z faktu, że przepisy wyraźnie mówią, że taki protokół jest dokumentem urzędowym, a przez to nie może być traktowany jako utwór? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie … Czytaj dalej

Czy pośrednik nieruchomości ma prawo do prowizji od klienta, który kupił działkę kilka lat po wygaśnięciu zawartej umowy?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli czy pośrednikowi w handlu nieruchomościami może należeć się prowizja od transakcji, do której doszło po wygaśnięciu umowy pośrednictwa? Czy pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia w przypadku każdej umowy sprzedaży, czy jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że to jego działania doprowadziły do przeniesienia własności nieruchomości? Czy klauzula … Czytaj dalej

Wykład nie jest ani dziełem, ani utworem

Uczelnie jeszcze stoją i pewnie przez jakiś czas jeszcze postoją, aczkolwiek chyba zawsze jest dobry moment, by spytać czy umowa o wykład to dzieło czy zlecenie? I czy wykład — taki klasyczny, że wykładowca coś tam przeczyta, coś tam przemyśli, a później to wygłosi (i tak za rok, za dwa, za pięć) można traktować jako … Czytaj dalej

Utrata zaufania do wiceministra może uzasadniać zwolnienie jego doradcy

Czy odwołanie wiceministra ze względu na utratę zaufania może być traktowane jako ważna przyczyna zwolnienia jego doradcy? Czy jednak oznaczałoby to niedopuszczalne powiązanie osoby piastującej jakieś stanowisko (pełniącej funkcję organu państwa) z samym organem (tj. ministerstwem, które formalnie podpisało umowę z doradcą)? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 2019 r. (V ACa 78/19) … Czytaj dalej