TK: wznowienie postępowania bez 5-letniego limitu z art. 408 kpc

Całkowicie informacyjnie: wyrokiem z 22 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 408 kodeksu postępowania cywilnego — przepisu, który ogranicza możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem do 5 lat od uprawomocnienia się wyrokiem — za sprzeczny z art. 77 ust. 2 (zakaz zamykania drogi do sądu) w związku z art. 45 ust. 1 (prawo do sądu) … Czytaj dalej