Ustawa o przeciwdziałaniu lichwie

Jesiennej ofensywy legislacyjnej ciąg dalszy: jeszcze wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano dość obszerną zmianę przepisów mającą na celu przeciwdziałanie lichwie (ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, Dz.U. z 2022 r. poz. 2339). A zatem, w obowiązkowym skrócie: art. 720(1) § 1-2 kodeksu cywilnego§ 1. Przepis art. 720 § 1 nie … Dowiedz się więcej

Notarialny nakaz zapłaty (projekt)

A teraz coś z jeszcze innej beczki, bo oto rząd chce dać rejentom możliwość wydawania notarialnych nakazów zapłaty (projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw). W niezbędnym skrócie: zgodnie z projektem notariusze zyskaliby możliwość wydawania nakazów zapłaty w przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 75 tys. zł, a powód jest w … Dowiedz się więcej

Sam w sobie koszt pożyczki równy 120% pożyczonej kwoty to nie wyzysk — ale jeśli klient jest przyciśnięty sytuacją życiową, to i owszem

Czy pożyczkodawca, który pożycza 75 tys. złotych i zastrzega w umowie, że pożyczkobiorca będzie musiał oddać 165 tys. zł, dopuszcza się wyzysku? Czy jednak wyzysk zachodzi wtedy, gdy brak ekwiwalentności świadczeń wynika z przymusowego położenia lub niedoświadczenia kontrahenta? Czy zatem zadłużona po uszy i dalej się zapożyczająca — na spłatę wcześniejszych długów — może się … Dowiedz się więcej

Nie ma aktu notarialnego „na okaziciela” (nawet jeśli jest to poddanie się egzekucji z art. 777 par. 1 pkt 5 kpc)

Krótko i na temat: w środowej uchwale SN odniósł się do pytania czy niezbędne jest imienne oznaczenie wierzyciela w akcie notarialnym o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 par. 1 pkt 5 kpc) — czy też konstrukcja pozwala na swoistą konstrukcję aktu notarialnego na okaziciela? uchwała Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III CZP … Dowiedz się więcej