Przedawnienie roszczeń cywilnych nie wyklucza nałożenia na przewoźnika kary za opóźniony lot

Czy opóźnienie lotu rodzi po stronie przewoźnika obowiązek zapłaty pasażerowi odszkodowania, to oczywista oczywistość. czy jednak przedawnienie roszczeń z tytułu opóźnienia oznacza, że nie wygasa możliwość nałożenia na linie lotnicze kary za niestosowanie się do prawnych obowiązków? Czy jednak przedawnienie jako instytucja prawa cywilnego nie ma wpływu na postępowanie administracyjne? wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z … Czytaj dalej

Termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot (III CZP 111/16)

strajk pilotów siła wyższa

Krótko i na temat: w wydanej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że do roszczeń odszkodowawczych za odwołany lub znacznie opóźniony lot stosuje się roczny termin przedawnienia wynikający z przepisów o umowie przewozu (art. 778 kc). uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) ​Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 … Czytaj dalej