Czy obrońca oskarżonego może dostać karę za nieusprawiedliwioną nieobecność na rozprawie — jeśli sąd wyraźnie mu wyklarował, że jego stawiennictwo nie jest obowiązkowe?

Czy kolizja terminów rozpraw obrońcy uzasadnia wniosek o odroczenie rozprawy? Czy sąd może nałożyć na obrońcę karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo — jeśli odmawiając odroczenia terminu wyjaśnił, że jego obecność do niczego nie jest niezbędna, ale później sobie przypomniał, że jednak oskarżonemu należy się obrona obligatoryjna? Czy błędne pouczenie ze strony sądu oznacza odpowiedzialność za bezprawie … Dowiedz się więcej

Obligatoryjna obrona oskarżonego zaczyna się od „uzasadnionej wątpliwości” — a kończy nie opinia biegłego wykluczająca chorobę psychiczną, lecz postanowienie sądu

A skoro niedawno było o tym, że MON może ponosić odpowiedzialność cywilną za skutki zdrowotne „fali” w wojsku, dziś czas na kilka akapitów o tym, że obligatoryjna obrona oskarżonego upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim zaczyna się od wątpliwości — a kończy nie rozwianiem tych wątpliwości, lecz czynnością procesową (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2019 … Dowiedz się więcej

Czy obrońca małoletniego może na momencik wyjść z rozprawy?

A skoro kilka dni temu było o tym, że przymus adwokacki oznacza, że skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, to dziś kilka akapitów o tym czy obrona obligatoryjna stoi na przeszkodzie wyjściu obrońcy na momencik z rozprawy? (wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r., V KK 485/17). Sprawy miały się … Dowiedz się więcej