Czy rażąco wygórowane odsetki umowne są podstawą do unieważnienia umowy?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy rażąco wygórowane odsetki umowne mogą skutkować częściową nieważnością pożyczki — jeśli umowę podpisano przed wejściem w życie przepisów określających maksymalną wysokość odsetek umownych? Czy jednak zasada swobody umów pozwalała na dowolne określenie ich wysokości przed 2005 r.? (wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2019 r., V CSK 626/17). Spór dotyczył zaciągniętej w dniu 30 … Dowiedz się więcej

Czy pełnomocnik może sprzedać sobie samemu roszczenia reprywatyzacyjne — po śmierci właściciela-mocodawcy?

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

Tytuł prawie jak z filmu Tima Burtona, ale dzisiejsza omówka odnosi się do ciekawego przypadku: czy dopuszczalna jest sprzedaż roszczeń reprywatyzacyjnych dokonana przez pełnomocnika — w dodatku po śmierci mocodawcy — gdzie nabywcą jest ów pełnomocnik? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 120/15). Spadkobiercy zmarłego mężczyzny wystąpili o stwierdzenie … Dowiedz się więcej